Tanfolyamok

 

 
[Home]
 

 

 

 

Általános tudnivalók:

- a tanfolyamok kiscsoportos foglalkozások keretében folynak (5-15 fő),
- az előre meghirdetett tanfolyamok időpontja tájékoztató jellegű, a csoportok indulásáról előzetesen telefonon kérjél tájékoztatást,
- REIKI II, REIKI mesteri, AROLO II tanfolyamok indítása a programtól független időpontokban, előzetes egyeztetés után történik.

 

 

 

 
Önismereti tréning
 
Az UKTM spirituális önismereti képzés leírása
 
 
A képzés célja:
Az önismeret, a hit és a helyes életfilozófia szerepének tudatosítása a részvevőkben azzal a céllal, hogy mint személyiség kiteljesedjenek és szabadon, félelemmentesen éljenek, továbbá a betegségek megelőzése és az egészség megőrzése érdekében. Az önismereti képzés elősegíti az egyén szűkebb (család, csoport) és tágabb (társadalom) közösségekbe való beilleszkedését. Külső és belső békét, harmóniát, boldogságot biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az társadalom, és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon. 
 
A képzés programja:
1-5. hét
Bevezetés. Miért van szükség önismeretre? Az önismeret lényege. Ki vagyok én? A személyiség összetevői, rétegei. A személyiség egyes rétegeinek elemzése, működésük és szabályozási lehetőségük. Az én rétegek viszonya az Univerzum spirituális törvényeihez.
6-8. hét
Gyakorlat az 1-5. hét anyagához
A tudatosság kihelyezése és rögzítése az egyes én rétegekben. Megfigyelés és problémafeltárás, félelemoldás. Módszerek az én rétegek tisztítására és átalakítására. Az önprogramozás eszközei. Az önismeret hiánya és a betegségek összefüggései.
9-13. hét
Az egyén és a közösség kapcsolata. Az egyén beilleszkedését elősegítő önismereti eszközök és lehetőségek. Az egyén feladata a közösségben. A férfi és a női energia összehasonlítása, kapcsolata, megélése. Szeretet, szerelem, szexualitás. Társkapcsolatok: szülő-gyermek, barátság, partnerkapcsolat, házasság, család.
14-20. hét
A 9-13. hét elméletben megismert összefüggéseinek átültetése a gyakorlatba a munkahely, család és partnerkapcsolat szintjén. Hogyan tudok boldog és sikeres lenni és kiteljesedni a kapcsolataimban, milyen tényezők akadályozzák ezt? Ezek megoldása az önismeret eszközeivel. A felismerés és a megvalósítás közötti különbség. Az egyéni életfeladat és az emberi élet végső célja. Tökéletesség és illeszkedés az isteni törvényekhez.
 
 
 
RAI REIKI I, II, mesteri

      A RAI (REIKI Assotiation International) egy nemzetközi REIKI szervezet. Nagymestere F. E. Eckard Strohm.
 
      A REIKI egy ősi kézrátételes energia közlési technika japán eredetű változata. Jelenlegi formájában Dr. Mikao Usui fedezte fel újra az emberiség számára. A REIKI isteni életenergia, amely emberek, állatok, növények gyógyítása céljából használható fel. Bárki megtanulhatja, mert alkalmazása semmilyen különleges képességet nem igényel, sem diagnózis felállítása, sem speciális ismeretek nem szükségesek a felhasználásához. Az energiát közvetítő személy csatorna a REIKI energia számára. Az isteni életenergia gyógyítás céljából történő alkalmazásához beavatást követően férhet hozzá a tanítvány. Mindenkinek javasolt, aki szeretné egészségét megőrizni.
 
A II-es fokozattól szimbólumok egészítik ki az energiaközlési technikát.

A mesteri beavatás jelentősen felerősíti az energia közlési képességet.

 
A tanári beavatás a központi tanfolyamon nyerhető.
 
 

 

AROLO I, II.


         
Az AROLO atlantiszi eredetű, alapszinten kézrátételes energiaközlési módszer. Bizonyos értelemben a REIKI magasabb fokának tekinthető, mert a gyógyítótól megköveteli az energetikai diagnózis felállítását és a gyógyításban való aktívabb részvételt. Hatékony szimbólumokkal segíti a gyógyító energia felhasználását. Alkalmas arra, hogy segítségével kiteszteljük gyógyszerek, kozmetikumok, ételek szükségességét és mennyiségét.

 
A mesterszint a központi tanfolyamokon végezhető el.
 
 
 
Aktív szellemgyógyászat I, II.

        
Gyógyítás szellemi koncentrációval, speciális légzéstechnikával, energetikai állapotfelmérés érzékeken túli észleléssel. A gyógyítás folyamatában való aktív részvételt igényel a gyógyítótól. A II. fokozattól kezdve a gyógyítás folyamatát teljesen megtisztult szellemi segítő felügyeli, akit az őrangyal választ ki a gyógyító számára. A II. fokozat magában foglalja a színekkel, drágakövekkel történő gyógyítást is.
 
A magasabb fokozatok a központi tanfolyamokon sajátíthatók el.
 
 
 
 Angyaltanfolyam 1 A
 
Ismerkedés az atlantiszi angyalkommunikációs rendszerrel, kapcsolatfelvétel az őrangyallal, angyalok hívása. Valós megtapasztalások olyan emberek számára is akiknek hasonló élményük sosem volt. A tanfolyam F. E. Eckard Strohm Atlantisz angyalai c. könyvén alapul.
 
 
 
 
Angyaltanfolyam 1 B
 
Ezen a tanfolyamon a résztvevők megtapasztalják, hogyan élhetünk a mindennapokban az angyalokkal. A tanfolyamon különleges tapasztalatszerzés céljából több mint ötven (50) angyal áll rendelkezésre. Az első huszonkét angyal meghatározott sorrendben való felvétele egészen különleges beavatáshoz vezet. Ezen a tanfolyamon a résztvevők az angyalokkal való munka során megtanulják a problémák megoldását, a blokkok feloldását, a félelmek és terhek elengedését, önértékelésük erősítését és a kozmosszal való egység megtapasztalását.
 
 
 
A magasabb fokozatok a központi tanfolyamokon végezhetők el.

       Valamennyi tanfolyamot meditációs gyakorlatok egészítenek ki, amelyek fejlesztik az önismeretet, felgyorsítják a spirituális fejlődést, ami alatt azt értjük, hogy az egyén könnyebben megtalálja helyét az univerzumban, azonosulni képes felvállalt életfeladatával. A tanfolyamokon adott beavatás megemeli a személyes rezgésszintet, a tanult gyógyítási technikák felébresztik és fejlesztik az öngyógyító erőket, a koncentrációs készséget, elősegítik az egészség megőrzését és helyreállítását.
 
 
A tanfolyamok árai 2008. április 1-től a RAI központ által megszabottan a következők:
REIKI I.                     7.900 Ft
REIKI II.                  15.500 Ft
REIKI Mester           44.000 Ft
AROLO I.                   8.800 Ft
AROLO II                 17.700 Ft
Szellemgyógyászat I  9.000 Ft
Szellemgyógyászat II.   9.000 Ft
Angyaltanfolyam 1 A       7.700 Ft
Angyaltanfolyam 1 B       9.900 Ft
 
 
 
Életvezetés tanfolyam
 
Az életvezetés tanfolyam célja, hogy hozzásegítse a résztvevőket egy magasabb szintű életminőség megvalósításához, és ezáltal az életcél, életfeladat megtalálásához, a boldogság, megelégedettség eléréséhez. A tanfolyamok nem egymásra épülő, szintekre tagolódó részekből állnak, hanem programjaik alapvetően négy problémakör köré csoportosulnak:
 
Az A tanfolyam azoknak az embereknek indul, akiknek fő problémájuk az egészségi állapotuk megőrzése, vagy visszanyerése, valamilyen krónikus vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvednek és betegségük hátterében anyagi-energetikai okok állnak.
 
A ’B’ tanfolyam azok számára szolgál, akiknek fő problémája érzelmi-energetikai természetű. Ide tartoznak a partnerkapcsolati problémák, de egyéb kapcsolatteremtési problémák is, továbbá különböző negatív-pozitív érzelmek feldolgozatlansága.
 
A ’C’ tanfolyam az érzelmi-mentális jellegű kérdéseken „rágódó” emberek számára teremt továbblépési lehetőséget. Ide tartoznak az érzelmi-mentális blokádok, függőségek stb.
 
A ’D’ tanfolyam a mentális-spirituális érdeklődésű emberek ,továbbá a „különleges” esetek számára szolgál.
 
Az egyes csoportokba egy, speciálisan erre a célra kidolgozott, kérdőív alapján történik a besorolás. A kérdőívre adott válaszok őszintesége azért fontos, mert ezek alapján történik meg a fő csoportok, továbbá az A, B, C, D csoportokon belüli kiscsoportok létrehozása. Ha válaszai nem tárják fel valós helyzetét, akkor ez helytelen csoportbesorolást eredményezhet és a tanfolyam nem tud valós segítséget nyújtani a tényleges problémáira. Ha problémái több problémakört is felölelnek, akkor ezek közül a legégetőbb problémakör alapján történik a csoportba sorolás. Ebben az esetben az adott tanfolyam nem fog minden kérdésére választ adni, de egy későbbi alkalommal résztvevője lehet egy olyan csoportnak is, amelyben a megválaszolatlanul maradt problémákat dolgozhatja fel.
 
Az eddigiekből kitűnik, hogy a csoportokat az azonos jellegű életviteli problémákkal küszködő emberek számára indítjuk, így előfordulhat, hogy egy speciális csoport indulására várni kell. A csoport indulásáról, amelybe felvételt nyert, (időben, legalább két héttel korábban) értesítést kap, illetve az időpontot egyeztetve alakítjuk ki.
 
A tanfolyamok általában hétvégére esnek, kétnaposak, 10 órától kb. 17 óráig tartanak. A résztvevők a tanfolyamról a 2. napon tananyagot kapnak, ami alapján otthon gyakorolhatják a tanultakat. A tananyag az árban benne foglaltatik. Ha valaki az első nap után nem kíván részt venni a következő napon, megteheti. Ha azonban később mégis meggondolja magát, akkor előlről kell kezdenie, ugyanis két csoport programja sohasem teljesen azonos, másrészt csak a második napon részt venni nem lehet, mert ebben az esetben a csoportba való beintegrálódása nem történt meg. A csoport létszáma min. 5, max. 10 fő. A résztvevőkkel egyeztetve hétvége helyett a tanfolyam elvégezhető négy egymást követő napon 17-től kb. 20 óráig is.
A tanfolyamra való felvétel feltétele a kitöltött kérdőív visszaküldése. A kérdések célja nem a résztvevők minősítése, és ez alapján történő elutasítása vagy szelektálása, mindenkit felveszünk, aki kellő mennyiségű adatot hajlandó szolgálattani magáról és problémáiról. A kérdésekre tehát nincsenek úgymond helyes vagy helytelen válaszok, amit el kellene találnia a jelentkezőnek, mert minden válasz, az adott szinten helyes, hiszen jelentkező véleményét tükrözi.
 
A tanfolyamon alkalmazott módszerek a következők:
 
- kommunikációs módszer
- meditációs módszer
- energetikai gyakorlatok
 
A kommunikációs módszer azt jelenti, hogy a résztvevő  a problémáját megtanulja mások felé kifejezni. A felvetődő kérdésekre a válaszkeresés együtt, csoportos feldolgozás formájában történik. Ennek során minden résztvevő maga dönt arról, hogy mennyire nyílik meg a többiek előtt, és milyen mélységig vesz részt a feldolgozásban. A kérdésekre adott válaszokban nem az abszolút igazságot keressük, hanem a résztvevők szintjéhez mérten mélyebb igazsághoz kívánunk közösen eljutni. Közösen kialakított válaszainkat sohasem erőltetjük rá egyetlen résztvevőre sem. A kérdésekre adott válaszok a résztvevők saját hitrendszerére épülnek, a már meglevőt kiegészítik, új megvilágításba helyezik. A válaszok mindenkit a saját hitrendszerében fognak megerősíteni és annak keretei között fognak számára kapaszkodót nyújtani. Mivel válaszkeresésünk alapvetően tudományos alapokon nyugszik, így minden vallási hovatartozástól független.
 
A meditációs módszer során a résztvevők megtanulnak egy gyors, könnyen kivitelezhető meditációs technikát, majd saját problémájukra belső meditációval keresik a választ, ezt követően ennek csoportos feldolgozása történik. Illetve a csoportbesorolástól függően mélyebb meditációs technikákat is megtanulhatnak, amelynek során átélhetnek különböző belső megtapasztalásokat. Ennek során a tudatalatti feldolgozása és kiürülése is kezdetét veszi.
 
Az energetikai gyakorlatok fizikailag kivitelezendő testgyakorlatokat és öngyógyító gyakorlatokat jelentenek, amelyek könnyűek, mindenki számára kivitelezhetőek, speciálisan az adott problémakör megoldására lettek összeállítva, illetve a csoportbesorolástól függően egészen a jóga ászanákig terjedhetnek. Céljuk az előbbi két módszer által felszabadult belső energiák harmonizálására és a külső életenergia hatékonyabb felvétele és a beépítése.
 
Speciális problémák és spirituális útkeresés (D csoport) esetén a tanfolyam személyes jelleget is ölthet, vagyis egyéni foglalkozást is igénybe lehet venni. Ennek ára 2000 Ft/óra. Időtartam korlátozás nélkül, intenzív együtt meditálás és egyéb spirituális technikák alkalmazása a közösen a mesterrel, amelynek megbeszélése és feldolgozása is megtörténik. Ilyen foglalkozást lehet kérni, de nem feltétlenül lehet kapni, vagyis a mester dönt a jelentkező elfogadásáról.
A tanfolyam ára csoportos foglalkozás esetén:
1. nap: 4000 Ft              2. nap: 6000 Ft
személyes foglalkozás esetén: 2000 Ft/óra
 
A tanfolyamra való felvétel feltétele a kitöltött kérdőív visszaküldése
 

 


 

 


rhmaya@gmail.com